ИЗДАНИЯ
 

ЗА ФИЛОСОФСКОТО В МЕТОДИЧЕСКОТО

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Днес"-Кърджали
Обем: 128 с.
Година на издаване: 2005
ISВN 954-8969-67-х


Съмнението бе състоянието съпътствало написването на този труд. Съмнение в идеята за философското мерило на методиката. Съмнение във възможностите на научното пространство, да приеме или отхвърли подобна линия на развитие на нейния предмет. Съмнение в проблемите, твърде интерпретационни и синтезни, за да не бъдат по своему претенциозни… В книгата се прави опит да се разтълкува философският свят на методика, като се поставя въпроса: – Върху какво методикът философства? Преминавйки през “идеалистичността” на учебния час, авторът поставя и въпроса: Как методикът философства?, върху итерпретацията на урока по история като смислосъдържаща форма отразяваща съзнания. Не случайно основните моменти в книгата третират методологията на методическия усет, възглед, мислене и познание. Защото говорейки за концепцията за опознатата ползваемост на историята, авторът предлага на читателите разбиранията си за себе – образността на методическото мислене, или за разсъждението на методическото от житейското, като извежда както методическите форми на съдържанията в обучението, така и определяне на методическото познание като обучаващо смислотворчество върху идеите за историята. На практика, това е книга извеждаща себе – питания за себе – усещания в един образователен свят, който методикът създава и променя, за да разкрие тежеста върху своите плещи на въпроса КАК?
 


< НАЗАД >