ИЗДАНИЯ
 

КАТЕГОРИИ И КАТЕГОРИАЛНИ СИНТЕЗИ

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Палитра"
Обем: 94 с.
Година на издаване: 2005
ISВN: 954-917-36-2-3


Опитът да се пише по проблема категории и категориални синтези, наподобява стремежа на древните философи да охарактеризират първоосновата образуваща света. Докато те търсели сетивно възприемания елемент като вода, въздух, огън, или умопостигаемия като атомите на Демокрит и числата на Питагор, то едно съвременно опование върху категориите и синтезите носи размишления върху образования в обучението поризтичащи от тях. Създадената с помощта им учебна среда е интелектуално упражнение за същността на човешкия диалог с времето и фактите. В Методиката, едното води към всичко и всичкото води към едно. В погледа си към нея сме определяни от предмета й ,а в мисленето си към нея определяме предмета й. Наблюдаването й в час е средство за категориална определеност на движения към знанията, върху обществения договор, че те ще станат притежание на подрастващите. Макар и не толкова сговорчиво, тук обучението се нуждае от обяснения. И това го прави категориално обозначено от случайни или целеви хрумвания в мисленето ни в съгласие с очакванията – да философстваме върху самото обучение с езика на Методиката. Категориите са неговият стил, синтезите неговият вид. Средства за управление на творенията ни в учебния час, върху собствените ни идеи за нещата в него. Това може би ще гарантира тази мимолетна чувственост в рамките на учебното действие, че знанието е съзряващо, а самото знание е съзряване.
 


< НАЗАД >