ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ
/докторска дисертация /


Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Палитра"
Обем: 130 с.
Година на издаване: 2006
ISВN: 954-917-36-2-3


Рецензенти: проф.д-р Й.Шопов; проф.дфн Ж.Стоянов
Издаването на докторска дисертация е свързано с правене обществено достояние на едно научно изследване посветено на теоретичните основи,съдържателни структури, моделни форми и функции на училищния учебник по история, който заедно с учебната програма и съответната предметна методика, са трите “стълба” на учебната дейност. Изследването доказва непроменяемостта на методическата физиономия на учебника по история в последните 35 години, с което се позволява господстването на догматичният модел на словестността и репродуктивния тип обучение в нашето съвремие. Основната теза която се защищава е, че като историческа категория и исторически развиващ се обект, българският учебник по история се създава и въвежда в образователно обръщение без ясна методическа концепция, структурираща чрез предметното съдържание видовете дейности, предстоящи да се превърнат в хода на обучението в предмет на усвояване и потребление. Основната цел на предлаганата теория е да формулира методически постановки, зависимости, правила и конструкции за структурно – функционално моделиране на училищния учебник като обучаемо средство, оптимално обслужващо образователната политика по учебния предмет.
 


< НАЗАД >