ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИКА НА УРОКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Палитра"
Обем: 96 с.
Година на издаване: 2006
ISВN: 954-917-36-6-6


Тази книга носи отражението от индивидуално опознат свят на обучението по история, формирал с годините философията на една методическа школа, възприемаща смисъла от обучението по предмета, като процес на себеразвитие за ученика. Предлаганата методика на урока се основава на началата и образователната среда, които предполагат наличието на методическо мислене за урока. Развита е система за методическо мислене върху учебната програма, програмните стандарти и методическата природа на учебника по история. Описани са подходи за формиране на мотивационна, информационно, познавателна, практико-приложна и оценъчна среда, които по същество са условията за информационните взаимодействия в хода на преподаването. Всичко идеи са подкрепени с практически решения, носещи представи за възможните неща, произтекли от концепцията за обучението по История и цивилизация и приемани като задължителна мяра за качеството на учебния процес.
 


< НАЗАД >