ИЗДАНИЯ
 

ГОВОРИ, ЗА ДА ТЕ ВИДЯ
РЕТОРИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


Автор: Димитър Арнаудов

Издателство „Палитра – АР”
Година на издаване - 2010
Обем – 208 с.
ISBN 978-954-92410-9-9

 


   Заглавието на книгата е заемка от знакова за античното красноречие фраза, приета като принцип и поясняваща смисъла на реториката. Усилията са насочени към осветляване с езика на методиката на трудно очертаващата се в обучението граница между речта и знанията за история. Поставя се проблема за мисленето за езика, с който комуникираме с учениците, и с който осигуряваме връзката им с текстове за времена, пространства и събития. Приема за предизви-кателство отношението между реторика и история в контекстите на идеите на историята и концепциите за нейния смисъл…
 


< НАЗАД >