ИЗДАНИЯ
 

ПРИВИЛЕГИЯТА КЛАСНА СТАЯ
(Интимно за обучението по история и цивилизация)
Методика на обучението по история


Автор: Димитър Арнаудов

Издателство „Палитра – А.Р.”
Година на издаване - 2010
Обем – 328 с.
ISBN 978-954-92410-8-2

 


   Интимен поглед на автора върху училищното историческо образование, с който се пренасяме в атмосферата на класната стая и неизбежно си задаваме въпроса : Какво
правим ние с миналото и какво прави то с нас ?
 


< НАЗАД >