ИЗДАНИЯ
 

ПРОЕКТИ ЗА УЧЕНИКОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Днес"-Кърджали
Обем: 190 с.
Година на издаване: 2000
ISВN 954-89-69-36-х


Проектирането като методически акт се изразява в умението на учителя да разкрие в предлаганите нормативи методически адаптивни основания за планиран ефект от обучаемите въздействия като трансформиран пренос на управленческите му функции върху динамично преследвания резултат. Развито върху учебната дейност и нейната структура, проектирането предполага формяне на обема от постижения в контролируема система на усвояване на предметните знания, умения и отношения. Полето на приложност са годишните разпределения, илюстриращи пътя към реализирането на ДОИ/ стандарти/. В този смисъл книгата съдържа практически развити системи на планиране на учебните резултати върху конкретните учебни съдържания за ІХ и Х клас, като доказва възможността на учителя да изрази концептуалната си методическа представа за учебния процес, чрез формата за проектно развитие на учебните действия върху съдържанието на постиженията.
 


< НАЗАД >