ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Анубис"
Обем: 269 с.
Година на издаване: 2001
ISВN 954-426-369-1


Това е учебник за студентите от специалност история, които добиват чрез своето обучението професионална подготовка за учители по история и цивилизация. С него се прави опит за запълване на един образователен вакум, появил се в теорията на обучението по история след настъпилите обществени промени у нас и в света. Целта е да се дадат на студентите и интерисуващите се учители постановки, идеи и схващания за промените в съдържанието на методиката като научна дисциплина, за развиващата се и новопоявила се проблематика и за разширения й предмет на изследване. Предлаганите теоретични постановки са изведени от дългогодишната практика на автора като учител по история и университетски преподавател. Те са авторско тълкуване на методическата проблематика, което на места влиза в противоречие с традиционните представи за обучението по предмета. Не носят задължителен характер и не носят чертите на методически шаблон. Доказва, че целта е не само методиката да се учи, а да поражда и поведения към правене на методика.
 


< НАЗАД >