ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Днес"-Кърджали
Обем: 112 с.
Година на издаване: 2004
ISВN 954-89-6964-5


Първо по рода се изследване на училищните учебници по история, издадени в България в периода от 1969 до 2002г., и водещо като резултат до извежда- нето на технологична система за методическото му построяване.Целта на книгата е да се прескочи невидимата бариера между установени и установяващи се представи за методическата му същност, вид, функции и потенциал, създаващи образователна среда върху полето на историята. Като научна теория с практическа насоченост, това е теория на допустимите отклонения от методическото равновесие на учебника. Функционалните баланси в нея, са баланси за развитието на учениковия интелект, чрез и върху историята. Системният подход за тяхното обучаемо обозначение в учебника е подход за осъзната приемственост на идеите за историята и произтичащия от тях социален опит. Самите учебни програми го дефинират чрез своите възгледи за обучението. Теорията трябва да ги обслужи, чрез методическите си решения за практиката.
 


< НАЗАД >