ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИЧЕСКИЯТ ФЕНОМЕН УЧЕНИКОВА УСПЕВАЕМОСТ

Автор: Димитър Арнаудов

Издателство: "Днес"-Кърджали
Обем: 114 с.
Година на издаване: 2004
ISВN 954-8969-65-3


„Идеята за успеваемостта на учениците е не само най- значимата, но и най-стара, колкото е историята на самото училищно обучение. В отделните периоди от развиитето на образованието, обаче, по различен начин се вижда успеваемостта : от годините на Средновековието, когато заучаването на латинските текстове е мерило за успеваемост, през десетилетията, в началото на ХХ в., когато тези решения са търсени в индивидуализацията, в приложението на хербатизската технология, в активното участие на учениците в усвояването на учебния материал… В тази си книга авторът прави нова сериозна стъпка към утвърждаването на съвременната учебна технология и очевидно очертава и друго начало в методическата мисъл и практика“. проф. Й. Шопов

 


< НАЗАД >