ИЗДАНИЯ


  Пловдивски университет, Филиал „Любен КАРАВЕЛОВ”-Кърджали

през настоящата учебна 2010/2011 г.
отбелязва 50-ата годишнината от създаването си.
В навечерието на юбилея представяме на Вашето внимание
издания на Филиала, както и монографии,
учебници и учебни помагала на настоящи и бивши преподаватели

от най-старото висше училище в Източните Родопи.
Книгите са подредени хронологично в низходящ ред. 

ИЗДАНИЯ НА ФИЛИАЛ "Л. КАРАВЕЛОВ" - КЪРДЖАЛИ

50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ
50 YEARS OF COLLEGE AND HIGHER EDUCATION IN THE EASTERN RHODOPES
ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ. 50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ. ТОМ І. ИСТОРИЯ
ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ. 50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ. ТОМ ІІ. ЕЗИКОЗНАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ. 50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ. ТОМ ІІІ. ПРИРОДНИ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
ИСТОРИК СЪС СЪДБА НА ТВОРЕЦ И ПРЕПОДАВАТЕЛ Том І
ИСТОРИК СЪС СЪДБА НА ТВОРЕЦ И ПРЕПОДАВАТЕЛ Том ІI

ИЗДАНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФИЛИАЛ "Л. КАРАВЕЛОВ"- КЪРДЖАЛИ

Иван Джамбов
Людмил Спасов
Ваня Найденова
Детелина Дончева
Димитър Арнаудов
Дора Щерева
Елисавета Семерджиева
Иван Илиев
Ваня Иванова
Ангел Николов
Иван Костов
Йордан Шопов
Мая Горчева
Петко Иванов
Петко Кръстев
Петър Петров
Петър Хаджинаков

 

 

 

ИЗДАНИЯ НА ФИЛИАЛ "Л. КАРАВЕЛОВ" - КЪРДЖАЛИ


50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ


Година на издаване - 2010
Юбилейният сборник е посветен на 50-годишния юбилей на Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали.

 

50 YEARS OF COLLEGE AND HIGHER EDUCATION IN THE EASTERN RHODOPES


Година на издаване - 2010
The collection is dedicated to the 50th anniversary of the Lyuben Karavelov Branch, Kardzhali

ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ

ТОМ І. ИСТОРИЯ

50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ


Година на издаване - 2011

Сборникът е посветен на 50-годишния юбилей на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали. В него са включени статии на преподаватели на основен трудов договор във филиала, както и на бивши и настоящи гост-лектори от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Университета за национално и световно стопанство, Икономически университет – Варна.

ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ

ТОМ ІІ. ЕЗИКОЗНАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ


Година на издаване - 2011

Сборникът включва доклади на настоящи и бивши преподаватели на Филиал „Л. Каравелов” – Кърджали, а така също и на гост лектори от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Бургаския свободен университет.

ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕНОСТ

ТОМ ІІІ. ПРИРОДНИ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА
И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО


50 ГОДИНИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ


Година на издаване - 2011

Сборникът е посветен на 50-годишния юбилей на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали. В него са включени доклади на настоящи и бивши преподаватели на Филиал „Л. Каравелов” – Кърджали, а така също и на гост лектори от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Техническия университет – Габрово от областта на природните науки, педагогика и методика на обучението.

ИСТОРИК СЪС СЪДБА НА ТВОРЕЦ И ПРЕПОДАВАТЕЛ

Том І

Година на издаване - 2009
СБОРНИК В ЧЕСТ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА
 ПРОФ. Д.И.Н. ЛЮДМИЛ СПАСОВ


Том І включва изследвания на студенти и последователи на проф. Л. Спасов от различни поколения, вдъхновени от неизчерпаемата му енергия. . . .
 

ИСТОРИК СЪС СЪДБА НА ТВОРЕЦ И ПРЕПОДАВАТЕЛ

Том ІI

Година на издаване - 2009
СБОРНИК В ЧЕСТ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА
ПРОФ. Д.И.Н. ЛЮДМИЛ СПАСОВ


Том ІІ включва изследвания на настоящи и бивши преподаватели от ПУ, Филиал “Л. Каравелов” – Кърджали. . . .
 

Към издания на Филиала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАНИЯ ПО АВТОРИ


ПРИНОСИ КЪМ ХРИСТИЯНСКОТО КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.
СБОРНИК ИЗСЛЕДВАНИЯ


ТОМ ІІ.

Година на издаване - 2013

Сборникът съдържа научни изследвания, резултат от реализацията на научен проект ДТК 02/9 „Християнското културно – историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност”, финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОНМ на република България. Научните публикации са съобразени с обособените в проекта четири основни тематични модула – „Археология и иконография”. . .

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ КРАЙ СЕЛО ИСКРА, ПЪРВОМАЙСКО

Автор: Иван Джамбов, Стоян Попов, Георги Митрев; Румен Иванов, Росен Иванов

Година на издаване - 2012
В предложеното изследване са описани резултатите от проведени археологически разкопки и исторически проучвания в района на Източните Родопи и по-специално в землището на с. Искра, Първомайско. Представени са откритите основи на няколко църкви, функционирали от V-VI до Х-ХІІІ век; следи от големи, вероятно . . .

ПРИНОСИ КЪМ ХРИСТИЯНСКОТО КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.
СБОРНИК ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТОМ І.Година на издаване - 2011
Сборникът съдържа научни изследвания, резултат от реализацията на научен проект ДТК 02/9 „Християнското културно – историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност”, финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОНМ на република България. Научните публикации са съобразени с обособените в . . .
 

КРАТЪК БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ ПО АРХЕОЛОГИЯ. ПОДБРАНИ ЗАГЛАВИЯ.
(за студенти в ПУ „Паисий Хилендарски”)


Автор: Иван Джамбов

Година на издаване - 2011
Библиографският указател е предназначен за студенти, изучаващи различни исторически и археологически дисциплини в няколко специалности на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Подраните заглавия са обособени в два основни дяла – „Обща археология” и „Археология на България” като във всеки от двата основни дяла са откроени отделни значими тематични раздели, подредени в хронологически ред

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ.
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.
ПЛОВДИВ, 24-25 ОКТОМВРИ 2008

ТОМ ІI. ИСТОРИЯ

Година на издаване - 2009
Сборникът съдържа доклади и научни съобщения изнесени на Научната конференция с международно участие под надслов „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно – историческите проучвания, проведена в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 24-25 октомври 2008 г.
Материалите са подредени тематично по секции „Археология и култура” и . . .

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ.
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ.
ПЛОВДИВ, 24-25 ОКТОМВРИ 2008

ТОМ І. АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРА

Година на издаване - 2009
Година на издаване - 2009 Сборникът съдържа доклади и научни съобщения изнесени на Научната конференция с международно участие под надслов „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно – историческите проучвания, проведена в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 24-25 октомври 2008 г.
Материалите са подредени тематично по секции „Археология и култура” . . .

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ЗАМЪК В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ XII – XIV ВЕК  СБОРНИК ДОКЛАДИ

Съставител: Иван Джамбов

Година на издаване - 1987

Сборникът съдържа научни доклади от национална научна сесия, проведена под същото мото в гр. Сопот през 1985 г.
Основно място в разискванията по темата за средновековния замък във Втората българска държава заемат резултатите от разкопките на средновековния замък – крепост Аневско кале край Сопот . . .
 

Към Автори
БЪЛГАРСКИЯТ XIX И XX ВЕК: 1
ВЪВ ФОТОГРАВИИ И ГРАВЮРИ
ОСВОБОДИТЕЛНИ БОРБИ, АРМИЯ, ВОЙНИ


Автор: Людмил Спасов

Година на издаване - 2009
Кoлeкция Бългapия - Зaгaдки oт вeкoвeтe T.1
• 240 уникaлни фoтoгpaфии и гpaвюpи, дoкумeнтиpaщи нaй-дpaмaтичнитe стpaници oт бългapскaтa истopия
• Пpeмълчaнитe и пoтулeни фaкти
• Личнoститe в цeнтъpa нa събитиятa
• Зaвлaдявaщo чeтивo зa нaй-шиpoк кpъг читaтeли и oтличнo пoмaгaлo зa учeницитe

БЪЛГАРСКИЯТ XIX И XX ВЕК: 2:
ВЪВ ФОТОГРАФИИ И ГРАВЮРИ:
ОТ ДОБРИ ФАБРИКАДЖИЯТА ДО АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"


Автор: Людмил Спасов

Година на издаване - 2009
Кoлeкция Бългаpия - Загадки oт вeкoвeтe T.2
• 241 уникални фoтoгpафии и гpавюpи, pазкpиващи най-интepeснoтo oт стoпанската и сoциалната ни истopия
• Mалкo извeстни факти и събития
• 8 Стoпански дeйци и икoнoмичeски стpатeгии
• Увлeкатeлнo чeтивo за възpастни и учeници

БЪЛГАРСКИЯТ XIX И XX ВЕК: 3
ВЪВ ФОТОГРАВИИ И ГРАВЮРИ
ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯ


Автор: Людмил Спасов

Година на издаване - 2009
Колекция Бългaрия - Зaгaдки от вековете T.3
• 233 великолепни фотогрaфии и грaвюри
• Taйните нa бългaрскaтa политикa
• Зaвлaдявaщо четиво и ценен спрaвочник зa нaй-широк кръг читaтели
• Oтлично помaгaло зa ученици и студенти
 

 


100 НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ИСТОРИЯТА НА
БЪЛГАРИЯ 3: 1878 - 1945


Автор: Людмил Спасов

Година на издаване - 2009
Cтo cтатии за вcичкo най-важнo oт Оcвoбoждeниeтo дo кpая на Bтopата cвeтoвна вoйна
• Beликoлeпни илюcтpации, кoитo щe ви пpeвeдат визуалнo пpeз eдна oт най-вълнуващитe eпoxи в бългаpcката иcтopия
• Цeнeн cпpавoчник за най-шиpoк кpъг читатeли и oтличнo пoмагалo за учeницитe
     

МАКЕДОНИЯ - ЗЕМЯ БЪЛГАРСКА

Автори: Пламен Павлов, Людмил Спасов

Година на издаване - 2009
• Обeктивният пpoчит нa иcтopиятa - нeпpикpититe фaкти и paзбулeнитe тaйни
• Зaбpaнeнитe зa фoтoгpaфиpaнe пaмeтници нa бългapщинaтa
• Зaвлaдявaщo чeтивo и цeнeн cпpaвoчник зa нaй-шиpoк кpъг читaтeли
 

 


БЪЛГАРИЯ И СССР 1917-1944: ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Автор: Людмил Спасов

Година на издаване: 2008
В предложения труд връзките между България и СССР са разгледани цялостно, на фона на развитието на международните отношения в Европа и на Балканите. Не е пренебрегнат фактът, че през 1917 – 1944 г. България и. . . . .

КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Автори: Людмил Спасов, Пламен Павлов

Година на издаване: 2005
Книгата има за задача да ориентира учениците от СОУ по сравнително бърз и лесен начин в българската история. В сбита форма без излишно утежняване на текста са разкрити събития и личности от Българското редновековие, Българското възраждане и Третата българска държава.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 681–1944. Т. ІІ.

Автори: Димитър Саздов, Радослав Попов, Людмил Спасов

Година на издаване: 2003
Двутомникът (учебник) е предназначен за учениците от всички хуманитарни гимназии и други средни училища, за кандидат-студенти, учители и широк кръг читатели. При разработването му са взети под внимание постиженията на историческата наука и са направени преоценки на редица проблеми.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. ТОМ IV. БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ

Автор: Веселин Трайков, Витка Тошкова, Емил Александров, Людмил Спасов

Година на издаване: 2003
Досега България бе сред малкото страни в Европа, която нямаше фундаментално научно изследвана и издадена история на нейната дипломация за цялото свое близо двехилядолетно минало. Това не можеше да се компенсира само с досегашните научни монографии за отделни периоди от развитието на българската дипломация.

ПРОБЛЕМИ НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ. ЧАСТ ТРЕТА. БЪЛГАРИЯ 1919–1944 Г.

Автор: Людмил Спасов

Година на издаване: 2003
Периодът 1914 – 1944 г. не е разработен в рамките на издаваната многотомна история на България и в лекционните курсове.
В книгата се прави за пръв път опит за системно изучаване на университетско ниво на българската история през посочените години.

ЕКЗАРХ СТЕФАН І БЪЛГАРСКИ
Документален сборник.


Издателство: Смолян, „Отворено общество”

Година на издаване: 2003
ЕКЗАРХ СТЕФАН І БЪЛГАРСКИ

ИСТОРИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО И СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО

Автори: Д. Саздов, А. Пантев, В. Кацаркова, Ив. Стоянов, Л. Спасов и др.

Година на издаване - 2002
Учебникът е предназначен за студентите от икономическите висши училища и съществуващите икономически факултети към другите университети и институти. В него са обхванати най-важните икономически процеси от древността до наши дни.

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ III ЧАСТ. КРАТЪК СПРАВОЧНИК

Автор: Людмил Спасов

Година на издаване - 2002
Справочникът представлява една много кратка много кратка история на българите през периода на новото време (1878 – 1944). В него се съдържат знания, необходими за ученика в българското средно училище и за всеки образован българин.

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ II ЧАСТ - КРАТЪК СПРАВОЧНИК

Автори: Людмил Спасов, Пламен Павлов

Година на издаване - 2002
БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ II ЧАСТ - КРАТЪК СПРАВОЧНИК

ПРОБЛЕМИ НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ. ЧАСТ ПЪРВА. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Автор: Людмил Спасов

Година на издаване - 2001
Учебникът е предназначен за студенти-историци. В него, наред със засягането на известни тези и концепции, са поставени акценти върху състоянието на Османската империя през ХVІІІ – ХІХ век, общобалканската обстановка и повратите в тактиката и стратегията на българското националноосвободително движение.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Учебник за кандидат-студенти и зрелостници.


Автори: В. Гюзелев, Ив. Лазаров, М. Палангурски, Ив. Тютюнджиев, Д. Саздов, Л. Спасов

Година на издаване - 2000

Учебникът отразява най-новите постижения на българската и чужда историография. Отделните теми са разработени в съответствие със съвременните методически изисквания за българските средни училища.

ГОЛЕМИЯТ ЗАВОЙ НА ИСТОРИЯТА. БЪЛГАРИЯ 1912–1918 Г.

Автор: Людмил Спасов

Година на издаване - 2001
Военни подвизи, спечелени битки, военнополитически и дипломатически грешки, загубени войни и национална покруса – това са част от темите, които са засегнати в предложената книга. Пред читателя ще оживеят личности и вълнуващи епизоди от войните на България за национално обединение през 1912 – 1918 г.

ИСТОРИЯ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Т. 2. КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ВЪЗРАЖДАНЕ. НОВА ИСТОРИЯ (1393–1940).

Автори: С. Димитров, Н. Данова, Г. Плетньов, З. Маркова, Т. Драганова, Й. Димитров, И. Стоянов, П. Тодоров, П. Горанов, Н. Бонев, Л. Спасов, К. Панайотова

Година на издаване - 2000
В книгата за пръв път системно се проследява развитието на Велико Търново от от завладяването му от турските нашественици до началото на Втората световна война. Разкрита е значимостта на града като общобългарски център – символ на българската политическа самостоятелност и българската държавна традиция.

ВРАНГЕЛОВАТА АРМИЯ В БЪЛГАРИЯ 1919 - 1923

Автори: Людмил Спасов

Година на издаване - 1999
Книгата е посветена на настанените в България врангелови войски – Първи армейски корпус на ген. А. П. Кутепов в състав 10 795 войници и офицери с щаб във Велико Търново и Донския корпус на ген.Ф.Ф.Абрамов - 4 334 души с щаб в Стара Загора. За пръв път се разглеждат отношенията на България с Южноруските правителства на ген.А.И. Деникин и ген. П.Н.Врангел . . . .

БЪЛГАРИЯ, ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ 1933 - 1939

Автори: Людмил Спасов

Година на издаване - 1993
В настоящата книга са анализирани възлови проблеми и събития от дейността на българската дипломация за мирна ревизия на военните и териториалните клаузи на Ньонския договор. Съдържанието й е структурирано в пет очерка, които са свързани и подчинени на основната й задача. Като проблеми са откроени участието на България и балканските държави на конференцията за проливите в Монтрьо през юли 1936 година . . . .

ББЪЛГАРО-СЪВЕТСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 1934 - 1944

Автори: Людмил Спасов

Година на издаване - 1987
В настоящата монография са изследвани дипломатическите отношения между България и СССР от възстановяването им на 23 юли 1934 година до тяхното скъсване на 5 септември 1944 година. Основните събития от взаимоотношенията на двете държави са реконструирани на базата на богат архивен материал, публикувани . . . .
 
Към Автори
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС.

Автори: Георги Близнаков, Лиляна Боянова, Ваня Найденова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов

Година на издаване - 2008
Темите по съдържание и по структура съответстват точно на списъка от теми на методически единици за нови знания, фиксиран в приложението към учебната програма, одобрена от МОН.
 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

Автори: Лиляна Боянова, Ваня Найденова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов

Година на издаване - 2008
Учебната тетрадка следва логиката на учебника. За всеки урок има предвиден работен лист. Задачите може да се използват както при изучаване на съответната тема, така и при затвърдяване, обобщаване и прилагане на новите знания. Предложени са работни листове за домашни опити, както и материали, които ще са в помощ при разработването на проекти и извършването на наблюдения.

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ОБЛИК НА СЪВРЕМЕН-НИЯ УЧИТЕЛ
(С ПРИМЕР ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ХИМИЯ)


Автори: Ваня Найденова

Година на издаване - 2004
Книгата е предназначена за широк кръг читатели, проявяващи интерес към проблемите на образованието и учителската професия при съвременната глобализация и повишените изисквания към педагогическия труд. Тя ще бъде полезна както на изследователи на тези проблеми, така и на действащи или бъдещи учители. . . .

ОПИТНО-ПРИЛОЖНАТА И ДИАГНОСТИЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

Автори: Людмила Генкова, Ваня Найденов

Година на издаване - 2003
Книгата е предназначена за преподаватели, учители и студенти по различни специалности с повишени творчески интереси и амбиции за провеждане на конкретно методическо изследване върху собствената им педагогическа дейност с оглед подобряване на резултатите от нея. Представени са теоретични постановки и концептуални идеи за същността, методиката и организацията на изследване върху . . . .

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА НА УЧЕБНИЯ ХИМИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Автори: Здравка Малчева, Людмила Генкова, Ваня Найденовав

Година на издаване - 2000
Книгата представлява ръководство за педагогизирано овладяване на експериментално-конструктивни компетенции от бъдещите учители чрез практическо проблемно и проектно изучаване на общи и специални въпроси по методика и техника на учебния химичен експеримент в исторически и иновационен план. Освен станалите вече класически лабораторни и демонстрационни опити . . . .
Към Автори
ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА. БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ - ПРОИЗХОД И РАЗВОЙ
(ЧАСТ 1, 2)


Автори: Иван Г. Илиев

Година на издаване - 2012
В първата част на монографията се прави проучване на относителността в общолингвистичен план в различни по типове езици. Във втората се проследяват произходът и развоят на българските относителни местоимения от IX век до състоянието в съвременния български език и неговите диалекти, като се прави съпоставка с останалите славянски езици.
 

Short History of the Cyrillic Alphabet / Кратка история на кирилската азбука

Автори: Иван Г. Илиев

Година на издаване - 2012
В книгата (с паралелен български и английски текст) се проследява възникването и разпространението на кирилицата в периода IX - XXI век от територията на България до Аляска, като се прави преглед и на еволюцията на ръкописните и печатни стилове.
 

CASE AND VOCATIVENESS/ПАДЕЖ И ВОКАТИВНОСТ

Автори: Иван Г. Илиев

Година на издаване - 2007
Двуезична книга с българско-английски паралелен текст, в която е поместена монография за произхода на вътрешните допълнения, разглеждан едновременно с въпросите за същността на категорията падеж и езиковата типология. След монографията са поместени две неиздавани статии, свързани с категорията вокативност.
 

ЕЗИКОВЕДСКИ ОПИТИ

Автори: Иван Г. Илиев

Година на издаване - 2006
Книгата представлява сборник с публикувани по-рано и две нови статии на автора, които изследват различни въпроси от българската езикова история, диалектологията и епиграфиката.

 

ЕПИТЕТЪТ В СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА АГИОГРАФИЯ ОТ XIV-XV ВЕК

Автори: Иван Г. Илиев

Година на издаване - 2005
Монографията е посветена на епитетите в произведенията на писателите от Търновската книжовна школа. В нея се дава дефиниция на понятието епитет, прави се класификация на епитетите в старобългарската литература, разглеждат се словообразуването и стилистиката на изследваното художествено средство, а също се прави и сравнителен анализ на употребата му у различните автори от периода.
Към Автори
ЮГОСЛАВЯНСТВОТО В ЮГОСЛАВИЯ. ОСНОВНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ НА ФЕДЕРАЛНИЯ ЦЕНТЪР
(1945 – 1974)


Автори: Ваня Ивановa

Година на издаване - 2013
В монографията са представени основни аспекти от теоретичните конструкции и практически реализации на идеята за южнославянско обединение. Изследователското внимание е съсредоточено върху т. нар. «социалистическо югославянство», пречупено през гледните точки на управляващите във федералния център за периода 1945 – 1974 г.
 
Към Автори
ПО СТАРОДАВНИ МОТИВИ ... СЛЕДИТЕ НА НАРОДНАТА ПЕСЕН В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Автори: Мая Горчева

Година на издаване - 2013
Предложеното изследване е опит да се очертае мястото на народнопесенни образи и сюжети, за/даващи естетическа мяра за интепретация на фолклорното при ключови автори и текстове от «модерната българска литература». Избран е добре познаният и широко прилаган културно – исторически подход ....
 

“ИКОНИТЕ СПЯТ” ОТ ГЕО МИЛЕВ: ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА МОДЕРНАТА ДУША

Автори: Мая Горчева

Година на издаване - 2006
Книгата предлага пет есета с тълкуване на Гео-Милевата стихосбирка в няколко ракурса: като словесен образ на различни изкуства; като поетическо въплъщение на авторовите идеи за модерната психолирика; като стилизация на любовното чувство; като възсъздаване на митологичната памет; като модел на Творбата и на творящия Аз.
 

ЗА БЪЛГАРСКАТА ПРОЗА ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Автори: Мая Горчева

Година на издаване - 2005
Периодът на 1930-те е често даван за пример днес заради литературното си многообразие. Разгледани са някои от представителните за него проблеми, приближаването до които обаче подбужда към нееднозначни оценки: отношение между актуалната критическа норма, периодиката и читателите; цитатното писане; специфика на хумора; литературни образи на “родното”; модели на жизнено поведение.

МЕЖДУ ТЕКСТА И ЦИТАТА

Автори: Мая Горчева

Година на издаване - 2004
Книгата представлява опит да се свърже междутекстовата теория с литературния анализ, като се потърси опора в засвидетелстваните цитатни препратки. В крайна сметка, подходът дава възможност за разчитане на себепреценката на автора в два български романа от 1930-те: «Приключенията на Гороломов» от Йордан Йовков и «Изобретателят» от Борис Шивачев.
 

ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРОЕКТИ НА ГЕО МИЛЕВ ОТ “ЛИРА” / “ИЗКУСТВО” ДО “ВЕЗНИ”

Автори: Мая Горчева

Електронна публикация
Гео-Милевият проект за нова естетика тръгва от матрицата на традицията, за да достигне до авангардистко-революционния идеал. Надграждана и еволюираща, авторовата рефлексия се стреми да трансформира родното изотвътре. Тя се разгръща с полагането на естетическия проект в медията на списанието и книгата антология; с утвърждаването на ново родословие на модернистичните  . . . .
Към Автори
ПРИВИЛЕГИЯТА КЛАСНА СТАЯ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2010
Интимен поглед на автора върху училищното историческо образование, с който се пренасяме в атмосферата на класната стая и неизбежно си задаваме въпроса : Какво правим ние с миналото и какво прави то с нас ? . . . .

ГОВОРИ, ЗА ДА ТЕ ВИДЯ
РЕТОРИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2010
Заглавието на книгата е заемка от знакова за античното красноречие фраза, приета като принцип и поясняваща смисъла на реториката. Усилията са насочени към осветляване с езика на методиката на трудно очертаващата се в обучението граница между речта и знанията за история . . . .

УВОД В МЕТОДИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2009
Методическата философия обяснява социокултурната ситуация на обучението по история и цивилизация. Налага нов поглед в теоретичните проблеми на обучението, защото боравенето с историческите факти изисква:
1) разкриването на културната му ценност носеща рефлекси върху мисли и съзнание;
2) доказва, че всяко . . . .

МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2009
Предлаганите основи са подсказване на алтернативи в методическите нагласи, усети и производства на учеников интелект. Прави се опит да се изнесе на ново стъпало гъвкавостта на методическото мислене за осъществяване на учебния процес. Защищава се фундаменталната теза - методиката има своя завладяваща интелектуална структура със специфична логика в прозрения и приложения.  . . . .

ДЕБАТЪТ ЗА УЧИЛИЩНОТО ИСТОРИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2007
Това е книга за зараждането, развитието и перспективите на съществуващата методическа мисъл в България за училищното историческо образование. По същество отразява съдържанието на методическият дебат, който започвайки ка- то просветен в годините на Средновековието и Възраждането, достига своята научна предметност по време на . . . .
 

МЕТОДИКА НА УРОКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2006
Тази книга носи отражението от индивидуално опознат свят на обучението по история, формирал с годините философията на една методическа школа, възприемаща смисъла от обучението по предмета, като процес на себеразвитие за ученика. Предлаганата методика на урока се основава на началата и образователната среда, които предполагат наличието на методическо мислене за урока.  . . . .

КОНТРОЛЪТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2006
Контролът в учебния процес е събирателно понятие. То носи натовареността на идеите за цели и резултати, като смисъл на планирането и провеждането на учебна дейност. В настоящата книга се прави опит проблемът за учебния контрол да бъде изяснен върху мащабността на учениковата успеваемост, приета като основание видовете знания, умения и умствена дейност да носят комхплексността на . . . .

МЕТОДИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ
/докторска дисертация /


Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2006
Издаването на докторска дисертация е свързано с правене обществено достояние на едно научно изследване посветено на теоретичните основи,съдържателни структури, моделни форми и функции на училищния учебник по история, който заедно с учебната програма и съответната предметна методика, са трите “стълба” на учебната дейност. Изследването доказва . . . .

КАТЕГОРИИ И КАТЕГОРИАЛНИ СИНТЕЗИ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2005
Опитът да се пише по проблема категории и категориални синтези, наподобява стремежа на древните философи да охарактеризират първоосновата образуваща света. Докато те търсели сетивно възприемания елемент като вода, въздух, огън, или умопостигаемия като атомите на Демокрит и числата на Питагор, то едно съвременно опование върху категориите и синтезите носи размишления върху . . . .

МЕТОДИЧЕСКО СИСТЕМОТВОРЧЕСТВО /ТЕОРИЯ – МЕТОДОЛОГИЯ – ПРАКТИКА/

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2005
Методикът може да бъде разпознат с усилията си за изследва началата и причините за съществуващите в обучението по история неща. Мислейки върху постоянната цел на учителя – как учениците му да достигнат, получат и употребят знанието си за себе си и обществото, той търси системността като творчески процес. Поради тази причина, тази книга е книга за методическите продукти от системотворчеството  . . . .

ЗА ФИЛОСОФСКОТО В МЕТОДИЧЕСКОТО

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2005
Съмнението бе състоянието съпътствало написването на този труд. Съмнение в идеята за философското мерило на методиката. Съмнение във възможностите на научното пространство, да приеме или отхвърли подобна линия на развитие на нейния предмет. Съмнение в проблемите, твърде интерпретационни и синтезни, за да не бъдат по своему претенциозни… . . . .
 

МЕТОДИЧЕСКИЯТ ФЕНОМЕН УЧЕНИКОВА УСПЕВАЕМОСТ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2004
„Идеята за успеваемостта на учениците е не само най- значимата, но и най-стара, колкото е историята на самото училищно обучение. В отделните периоди от развиитето на образованието, обаче, по различен начин се вижда успеваемостта : от годините на Средновековието, когато . . . .

 

МЕТОДИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2004
Първо по рода се изследване на училищните учебници по история, издадени в България в периода от 1969 до 2002г., и водещо като резултат до извежда- нето на технологична система за методическото му построяване.Целта на книгата е да се прескочи невидимата бариера между установени и установяващи се представи за методическата му същност, вид . . . .
 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2001
Това е учебник за студентите от специалност история, които добиват чрез своето обучението професионална подготовка за учители по история и цивилизация. С него се прави опит за запълване на един образователен вакум, появил се в теорията на обучението по история след настъпилите обществени промени у нас и в света. Целта е да се дадат на студентите и . . . .
 

ПРОЕКТИ ЗА УЧЕНИКОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Автори: Димитър Арнаудов

Година на издаване - 2000
Проектирането като методически акт се изразява в умението на учителя да разкрие в предлаганите нормативи методически адаптивни основания за планиран ефект от обучаемите въздействия като трансформиран пренос на управленческите му функции върху динамично преследвания резултат. Развито върху учебната дейност и . . . .
 
Към Автори
КОНСТРУИРАНЕ НА СМИСЪЛА В ЧУЖДОЕЗИКОВИЯ ТЕКСТ

Автори: Дора Щерева

Година на издаване - 2009
Книгата е предназначена за преподавателите по чужд език и за студентите, изучаващи чужд език в специалности от педагогическото професионално направление. На преподавателите тя би подсказала пътища за решаване на проблемите, свързани с използването на художествения текст в практическото обучение, а на студентите би помогнала в изучаването . . . .

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НЕФИЛОЛОГОВ


Автори: Ст. Георгиева, Д. Щерева,
Ив. Димитрова


Година на издаване - 1998
„Учебное Пособие по русскому языку для нефилологов” се състои от три части съответно за студенти от специалности „Математика и физика, „История и география”, „Биология и химия” и „Екология и опазване на околната среда”. В него са включени разнообразни текстове, съдържащи интересна информация . . . . .
Към Автори
ПСИХОГРАФСКИ ЕТЮДИ

Автори: Петър Хаджинаков

Година на издаване - 2007
Книгата съдържа 6цикъла философско-исторически проблеми, обхващащи теми от съвременната национална и западноевропейска литература.
Основните доминанти в търсенията експонират темите за пътя и пътуването, трикстерския жанр, за генезиса и еволюцията на . . . .
 

СОБСТВЕН СВЯТ

Автори: Петър Хаджинаков

Година на издаване - 2004
Книгата съдържа лирико-есеистични фрагменти, обединени в 7 цикъла. В по-голямата си част лирическите отклонения са конструирани в контекста на медитативната, самоаналитична поетика и представляват вид естетически интроспекции.

 

КРИТИЧЕСКИ АЛГОРИТМИ

Автори: Петър Хаджинаков

Година на издаване - 2003
Книгата съдържа класически и модерни проблеми в параметрите на съвременното литературознание.
Правят се опити да се обхванат в глобален план философските плоблеми и темата за смъртта в литературата и в изкуството, за учителите и училището като обекти на изображение в естетическото познание. . . . .

ЛИТЕРАТУРНИ ПРИСТРАСТИЯ

Автори: Петър Хаджинаков

Година на издаване - 2001
Книгата съдържа литературно-критически и естетически студии, етюди по скандинавистика. Доминират опитите за новаторски интерпретации на автори като: Яворов, Йовков, Ем.Станев, а също и на скандинавските авангардни писатели модернисти А.Стриндберг, Кнут Хамсун, Сьорен Киркегаард и Юстайн Гордър. Разглеждат се въпросите за мисията . . . .

БДЕНИЯ ЗА ОТВЪДНОТО

Автори: Петър Хаджинаков

Година на издаване - 2000
Поетиката и стилистиката на събраните текстове се провокира от нестандартните подходи и версии в образно-емоционалната система на философско-рефлексивната лирика. Търсят се и се предлагат нови и неочаквани художествено-естетически решения.
Книгата съдържа 11 цикъла с лирически фрагменти и есеистични етюди.
 
Към Автори
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ, ПРИМЕРИ, ЗАДАЧИ
ЧАСТ ПЪРВА


Автори: Владимира Ангелова, Румяна Кожухарова, Детелина Дончева

Година на издаване - 2010
Ръководството е предназначено за обучението по дисциплината математика на студентите от специалността „Начална училищна педагогика и чужд език” на ПУ „Паисий Хилендарски” и Филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали . . . . .

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ, ПРИМЕРИ, ЗАДАЧИ
ЧАСТ ВТОРА


Автори: Владимира Ангелова, Румяна Кожухарова, Детелина Дончева

Година на издаване - 2010
РРъководството е предназначено за обучението по дисциплината математика на студентите от специалността „Начална училищна педагогика и чужд език” на ПУ „Паисий Хилендарски” и Филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали . . . . .

РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА

Автори: Ива Докузова, Детелина Дончева

Година на издаване - 2008
Целта на настоящото ръководство е да подпомага усвояването на материала от лекции и упражнения по дисциплината Висша математика, която се изучава в две части от студентите в І курс на специалност Стопанско управление и Туризъм от Филиал „Л. Каравелов” на Пловдивския университет.
Материалът е изложен в две части, които съдържат общо 50 параграфа. . . . .
Към Автори
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Автори: Иван Костов, Войко Войнов

Година на издаване - 1994
Учебно помагало за за подготовка на студенти – бъдещи учители по физическо възпитание. Освен теория и методика, в него са застъпени и въпроси от физиологията, анатомията, психологията, педагогиката, хигиената и др.   . . . . .
Към Автори
ДИДАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА

Автори: Йордан Шопов

Година на издаване - 1991
Книгата изследва разнообразни дидактически проблеми, възникващи при изучаване на връзката между историческата наука и обществото. Те разкриват как се развива науката история и кои са оптималните системи за преподаване на историческите знания.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

Автори: Йордан Шопов, Георги Георгиев

Година на издаване - 1978
Учебникът представя основното съдържание на курса по методика на обучението по история за студенти от историческите факултети на Софийския и Великотърновския университет.
Книгата е предназначена предимно за студенти, но може да представлява интерес и за учители по история.
 
Към Автори
ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ПСИХОЛОГИЯ

Автори: Петко Иванов

Година на издаване - 1994
Учебното пособие по психология е разработено, за да подпомага и насочва студентите от педагогическите специалности при тяхната самоподготовка по психология.
Темите са разработени вариативно. Пособието осигурява възможност за самостоятелно и критично осмисляне . . . .
 
Към Автори
ЗА УЧИТЕЛЯ, УЧИЛИЩЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

Автори: Петко Кръстев

Година на издаване - 2010
Книгата е предназначена за студенти, учители, лидери на училища, синдикални оргнизации, училищни настоятелства, родители, както и за всички, които имат отношение към проблемите на учителската професия, училището и възпитанието на подрастващите.
 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ПРОБЛЕМИ СЪДБОВНИ – НАСЛЕДСТВЕНИ И НОВИ


Автори: Петко Кръстев

Година на издаване - 2008
Сборник-изследвания, анализи и предложения по проблемите на организацията и управлението на образованието, издаден със съдействието на Националния съвет на Съюза на българските учители и разпространен сред училищните синдикални организации на Национален семинар, организиран в гр. Кърджали.
 

ПЕДАГОГИКА
ЛЕКЦИОНЕН КУРС (ПЛАН-ТЕЗИСИ) ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУТИ


Автори: Петко Кръстев

Година на издаване - 1995
Пособието по ПЕДАГОГИКА (ПЛАН-ТЕЗИСИ) е предназначено да подпомогне студентите в подготовката им по дидактика и теория на възпитанието.
Учебното помагало може да бъде използвано също така и от широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на педагогиката.

 

ПРОФЕСИЯТА УЧИТЕЛ
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ


Автори: Петко Кръстев, Пенка Илиева, Димитър Бонев

Година на издаване - 1994
Пособието е предназначено за студенти, учители и родители, за всички, които имат отношение към насочването на учащите се към учителската професия и тяхната професионална подготовка и адаптация.

 

ПЕДАГОГИКА
ЛЕКЦИОНЕН КУРС (ПЛАН-ТЕЗИСИ) ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУТИ


Автори: Петко Кръстев

Година на издаване - 1992
Пособието по ПЕДАГОГИКА е предназначено да подпомогне студентите – бъдещи учители от полувисшите педагогически институти в подготовката им по дидактика и теория на възпитанието.

 

Към Автори
ОСНОВИ НА ГЕРАГОГИКАТА

Автори: Петър Петров

Година на издаване - 2005
Това е учебно пособие, представляващо основен лекционен курс, който авторът чете в продължение на много години пред студзентите от спец. "социална педагогика" в Софийския университет "Св. Кл. Охридски".

 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ

Автори: Петър Петров, Милка Атанасова

Година на издаване - 2003
В тази монография се изяснява научния статет на андрагогиката и на тази основа се разглеждат редица автуални проблеми на класическото образование и обучение на възрастните, както и перспективни проблеми на дистанционното обучение.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТЕГИИ НА УЧЕНЕ

Автори: Петър Петров, Милка Атанасова

Година на издаване - 2001
В тази монография основно внимание се отделя на по-важните предпоставки за възникването на технологичния подход към учебно-възпитателния процес, за формирането на педагогическата и андрагогическата технология като относително саостоятелни проблемни области. Разкриват се по-съществени специфични особености както на училищните педагогически технологии, така и на андрагогическите технологии.  . . .

ДИДАКТИКА

Автори: Петър Петров

Година на издаване - 2001
Това е университетско учебник за студенти от педагогическите факултети у нас - Факултета по начална и предучилищна педагогика в София, също и педагогически факултети във Велико Търново и Русе, където дълги години авторът е бил хоноруван преподавател.

Към Автори
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ЧАСТ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


Автори: Елисавета Семерджиева

Година на издаване - 2011
Цел на настоящия учебник е да подпомогне подготовката на студентите от специалност „Начална и училищна педагогика и чужд език” по дисциплината „Човекът и природата” – част „Физика и астрономия”.
Материалът е поднесен последователно, закономерностите на физичните явления се поясняват с необходимите математически разработки . . .

Към Автори
A GUIDE IN WHIRITING AND TRANSLATION

Автори: Ангел Николов

Година на издаване - 2002
В сборника са включени текстове за диктовка, преразказ и превод с подробен текстуален анализ на предлаганите задачи. Използвани са откъси от художествени творби на англоезични и български автори (класици и съвременни) с убеждението, че „автентичният език на романите и разказите е залог за едно автентично учене”. Сборникът е насочен изцяло към всекидневнта работа по практически английски език . . .

 

Към Автори