ИЗДАНИЯ

 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. ТОМ IV. БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ

Автор: Веселин Трайков, Витка Тошкова, Емил Александров, Людмил Спасов

Издателство: „Знание” ЕООД. ИК "Труд"
Година на издаване: 2003
Обем: 695 с.
ISBN: 954528405-6; 954-621-213-х


"Досега България бе сред малкото страни в Европа, която нямаше фундаментално научно изследвана и издадена история на нейната дипломация за цялото свое близо двехилядолетно минало. Това не можеше да се компенсира само с досегашните научни монографии за отделни периоди от развитието на българската дипломация. Ръководен от разбирането за голямото значение, което има за нацията, държавата и съвременната ни външна политика познаването на дипломатическата ни история, Научният съвет на Научния център за българска национална стратегия реши един от томовете на издаваната от него осемтомна "История на българите" да бъде посветен на българската дипломация от древността до наши дни. Със създаването на труда се заеха утвърдени в тази тематика наши учени..."

В книгата са разкрити върховите постижения на българската дипломация на международното поле, откроени са повратите във външнополитическата ориентация на България. Специално внимание е отделено и на ролята на личностния фактор и допуснатите грешки.
 


< НАЗАД >