ИЗДАНИЯ
 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 681–1944. Т. ІІ.

Автори: Димитър Саздов, Радослав Попов, Людмил Спасов

Издателство „СОФИ-Р”
Година на издаване: 2003
Обем - 877 с.
ISBN: 954-638-122-5


Двутомникът (учебник) е предназначен за учениците от всички хуманитарни гимназии и други средни училища, за кандидат-студенти, учители и широк кръг читатели. При разработването му са взети под внимание постиженията на историческата наука и са направени преоценки на редица проблеми.
 


< НАЗАД >