ИЗДАНИЯ
 

БЪЛГАРИЯ И СССР 1917-1944: ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Автор: Людмил Спасов

Издателство: Фабер
Година на издаване: 2008
Обем: 550 с.
ISBN: 9789547757707


В предложения труд връзките между България и СССР са разгледани цялостно, на фона на развитието на международните отношения в Европа и на Балканите. Не е пренебрегнат фактът, че през 1917 – 1944 г. България и СССР са държави с различни идеологии и обществено-политически системи. Разкрита е ролята на бялата емиграция и на Коминтерна в развитието на българо-съветските отношения. Въз основа на нов изворов материал са изяснени изведените в българската и руска историография противоречиви тези относно съветската политика спрямо България по време на Втората световна война.
 


< НАЗАД >