ИЗДАНИЯ
 

ВРАНГЕЛОВАТА АРМИЯ В БЪЛГАРИЯ 1919 - 1923


Автор: Людмил Спасов

 

Ун. издателство „Св. Кл. Охридски”
Година на издаване - 1999
Обем – 244 с.
ISBN 954-07-0998-9

 


   Книгата е посветена на настанените в България врангелови войски – Първи армейски корпус на ген. А. П. Кутепов в състав 10 795 войници и офицери с щаб във Велико Търново и Донския корпус на ген.Ф.Ф.Абрамов - 4 334 души с щаб в Стара Загора. За пръв път се разглеждат отношенията на България с Южноруските правителства на ген.А.И. Деникин и ген. П.Н.Врангел, условията при които са допуснати руските войски и отражението, което те оказват върху развитието на политическия живот в България. Специално внимание е отделено на приетата през октомври 1922 година от правителството на Александър Стамболийски мисия на Съветския червен кръст.


< НАЗАД >