ИЗДАНИЯ
 

БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 1934 - 1944


Автор: Людмил Спасов

Издателство: „Наука и изкуство”
Година на издаване - 1987
Обем – 206 с.
Код 02/9531473211/0626-6-87   В настоящата монография са изследвани дипломатическите отношения между България и СССР от възстановяването им на 23 юли 1934 година до тяхното скъсване на 5 септември 1944 година. Основните събития от взаимоотношенията на двете държави са реконструирани на базата на богат архивен материал, публикувани дипломатически документи, спомени, дневници и данни от централния съветски и български печат. Интерпретирани са нови факти и допълнително са осветлени спорни и недостатъчно проучени проблеми. Специално внимание е отделено на малко известни, но важни съветски инициативи. Дипломатическите отношения между двете страни са изследвани в тясна взаимовръзка с развитието на международната обстановка в навечерието и по времето на Втората световна война.


< НАЗАД >