ИЗДАНИЯ
 

ИСТОРИЯ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Т. 2. КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ВЪЗРАЖДАНЕ. НОВА ИСТОРИЯ (1393–1940).

Автори: С. Димитров, Н. Данова, Г. Плетньов, З. Маркова, Т. Драганова, Й. Димитров, И. Стоянов, П. Тодоров, П. Горанов, Н. Бонев, Л. Спасов, К. Панайотова

ИПК “Св. Евтимий патриарх Търновски”, В. Търново
Година на издаване - 2000
Обем - 652 с.
ISBN: 954-427-409-х


В книгата за пръв път системно се проследява развитието на Велико Търново от от завладяването му от турските нашественици до началото на Втората световна война. Разкрита е значимостта на града като общобългарски център – символ на българската политическа самостоятелност и българската държавна традиция.

 


< НАЗАД >