ИЗДАНИЯ
 

ПРОБЛЕМИ НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ. ЧАСТ ПЪРВА. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Автор: Людмил Спасов

Пловдивско университетско издателство
Година на издаване - 2001
Обем - 100 с.
ISBN: 954-423-216-8

Учебникът е предназначен за студенти-историци. В него, наред със засягането на известни тези и концепции, са поставени акценти върху състоянието на Османската империя през ХVІІІ – ХІХ век, общобалканската обстановка и повратите в тактиката и стратегията на българското националноосвободително движение.
 


< НАЗАД >