ИЗДАНИЯ
 

ИСТОРИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО И СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО

Автори: Д. Саздов, А. Пантев, В. Кацаркова, Ив. Стоянов, Л. Спасов и др.

Унив. издателство. „Стопанство”
Година на издаване - 2002
Обем – 511 с.
ISBN: 954-494-502-4

Учебникът е предназначен за студентите от икономическите висши училища и съществуващите икономически факултети към другите университети и институти. В него са обхванати най-важните икономически процеси от древността до наши дни.
 


< НАЗАД >