ИЗДАНИЯ
 

ПРОБЛЕМИ НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ. ЧАСТ ТРЕТА. БЪЛГАРИЯ 1919–1944 Г.

Автор: Людмил Спасов

Пловдивско унив. издателство.,
Година на издаване: 2003
Обем: 220 с.
ISBN: 954-423-291-5

Периодът 1914 – 1944 г. не е разработен в рамките на издаваната многотомна история на България и в лекционните курсове.
В книгата се прави за пръв път опит за системно изучаване на университетско ниво на българската история през посочените години.
 


< НАЗАД >