ИЗДАНИЯ
 

A GUIDE IN WHIRITING AND TRANSLATION

Автор: Ангел Николов

Издателство “DAGA Publishers“- Кърджали
Обем – 150 с.,
Година на издаване - 2002
ISBN 954-9634-13-2


В сборника са включени текстове за диктовка, преразказ и превод с подробен текстуален анализ на предлаганите задачи. Използвани са откъси от художествени творби на англоезични и български автори (класици и съвременни) с убеждението, че „автентичният език на романите и разказите е залог за едно автентично учене”. Сборникът е насочен изцяло към всекидневната работа по практически английски език със студенти от релевантни специалности.
Материалът е разпределен в 18 раздела, всеки от които се състои от четири условно обособени части: 1. подбран текст за диктовка; 2. два откъса за превод от английски на български, от които първият е преведен като образец с обширни бележки, а вторият е за самостоятелна работа; 3. два откъса за превод от български на английски, следващи същия модел.
 


< НАЗАД >