БИБЛИОТЕЧЕН ЦЕНТЪР

 

 

  

  Създаденият през 1961 г БИБЛИОТЕЧЕН ЦЕНТЪР има за цел да обслужва учебния и научно-изследователски процес във Филиала, да задоволява потребностите на студентите и преподавателите от специализирана научна и методическа литература и периодика. Обработва и съхранява необходимия книжен фонд и създава справочен материал към него. Осигурява достъп до информационните масиви на другите библиотеки чрез Интернет.

 

 

 

 

  Библиотеката разполага с 44 500 тома литература и 500 тома периодика. Притежава автоматизирана информационно-търсеща система. Има зала за свободен достъп, както и две чителни с около 70 читателски места.