С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ПУ – Филиал „Любен Каравелов” уведомява всички дипломирани студенти през 2017 година, че официалното връчване на дипломите е на 6 декември 2017 година /сряда/ от 11.00 часа в Актовата зала на Филала.