Уважаеми студенти,

 

във връзка с извънредните мерки, предприети за предотвратяване на опасността от заразяване с Ковид-19, държавните изпити във филиала в периода 13 – 29 юли 2020 година ще се проведат в обстановка на повишено внимание. За целта е необходимо да се запознаете с указанията за провеждане на държавните изпити в условия на повишена опасност от заразяване с коронавирус инфекция.

 

 

УКАЗАНИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

1. Студентите се явяват на държавните изпити със студентска книжка и лична карта.

2. Студентите трябва да се явят във филиала 30 минути преди обявения начален час и да заемат само предварително маркираните с етикет места в залите.

3. Студентите задължително трябва да носят маска или предпазен шлем, ръкавици и лични средства за дезинфекция.

4. Влизането в сградата ще се осъществява един по един, като се преминава през задължителна дезинфекция на ръцете. Чакащите да влязат в сградата да спазват дистанция помежду си от разстояние минимум 1,5-2,0 м.

5. Заетото вече работно място в изпитната зала не може да бъде променяно или заемано от друг студент.

6. За изпита студентите трябва да са подготвили 2 сини химикала, а листовете за работа ще са осигурени от филиала.

7. Всеки студент трябва да носи конспекта за държавния изпит, на който се явява.

8. След изтеглянето на изпитните въпроси, студентите трябва да запишат техните номера в осигурените от комисията листове, а след това да ги препишат като наименование от конспекта, който носят.

9. Студентите започват разработката на всеки въпрос на нов лист.

10. Преди началото на изпита личният багаж на студентите се събира на определено място. Студентите трябва да носят прозрачен плик, в който да поставят личните си вещи. Използването на мобилни телефони по време на изпита е напълно забранено. Те трябва да са изключени и поставени в плика с личния багаж.

11. В учебен отдел се допуска само по един студент, а пред канцеларията може да изчакват едновременно не повече от трима души, като спазват препоръчаната по-горе дистанция помежду си.