С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поправката на Държавна практика за спец. БЕАЕ и БЕИ ще се проведе от 05.11- 09.11.2018г. в
СУ “ П.Р. Славейков“ при базов учител Ани Делчева.
За целта тези студенти, които са подали молби за явяване , седмица преди това трябва да се срещнат с базовия учител за уточняване на темите.
Учебен отдел