СЪОБЩЕНИЕ


Дипломиралите се студенти през Септемврийската сесия на учебната 2019/20 година, следва да представят по една снимка в Учебен отдел и да положат подпис на дипломите си в най-кратък срок.


УЧЕБЕН ОТДЕЛ