В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 


Дипломиралите се студенти през Юлската сесия на учебната 2019/20 година, следва да представят по една снимка в Учебен отдел и да положат подписи на дипломите. Същите, ако имат книги за връщане в библиотеката на Филиала, е необходимо да ги върнат при представянето на снимката за дипломата.


УЧЕБЕН ОТДЕЛ