С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ПУ – Филиал „Любен Каравелов”
уведомява всички дипломирани студенти през 2018 година,
че официалното връчване на дипломите е на 7 декември 2018 година /петък/ от 11.00 часа
в Актовата зала на Филиала.