В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дипломираните студенти през Септемврийската сесия на уч.2018/19 година,
следва да представят по една снимка в Учебен отдел
и да положат подписи на дипломите
до края на месец октомври 2019 година.