С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме студентите, дипломирани през Септемврийската сесия на учебната 2017/18 година,
че следва да представят по една снимка за изготвянето на дипломите
и да положат подпис в срок до 25 октомври 2018 година.