С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ПУ – Филиал „Любен Каравелов” – град Кърджали
уведомява всички студенти и преподаватели,
че откриването на академичната 2019/2020 година
е на 9 септември 2019 година от 11.00 часа в Актовата залa.