В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дипломираните студенти през ЮЛСКАТА СЕСИЯ на уч.2018/19 година е необходимо да представят по една снимка в Учебен отдел и да полагат подписи на дипломите.


Забележка: Снимките да не са гланцирани.