ПЕТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЪВ ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“-КЪРДЖАЛИ     На 29 ноември 2019 г. за пета поредна година Филиалът на Пловдивския университет в гр. Кърджали организира студентска научна конференция под надслов „Науката – предизвикателство за младите“. Организационният комитет със съпредседатели проф. д-р Илиана Велчева, директор, и проф. д-р Велизар Гочев, зам-директор на Филиала, осигуриха възможност на студенти от бакалавърските и магистърските програми да представят свои научни и научно-популярни разработки в следните тематични направления: Литература и езикознание, История, Биология и екология, Педагогика и психология и Администрация, управление и туризъм. Докладите са подготвени под научното ръководство на преподаватели от Филиала.
   След предварителна селекция бяха допуснати до участие 14 доклада на 16 студенти и 10 преподаватели от почти всички специалности. Отлично впечатление направи разнообразната тематика и интересните презентации, съпътстващи научното докладване. Научно жури оцени, класира и отличи с плакети, грамоти и книги най-добре представилите се млади изследователи. Предстои докладите да бъдат отпечатани в сборник с ISSN от университетското издателство на ПУ „Паисий Хилендарски“.
   Петата студентска научна конференция се финансира по проект към Фонд „Научни изследвания“ при ПУ “Паисий Хилендарски“. Спомоществовател на събитието бе Обединена българска банка - клон Кърджали, която за втора поредна година осигурява стойностни книги за всички отличени студенти.
   Амбицията на организаторите е традицията на ежегодните научни конференции във Филиала да продължи в бъдеще, като се разшири тематиката и се повиши качеството на представените разработки. Така студентите ще имат нови възможности да трупат опит в научно-изследователската дейност, да го представят пред академична аудитория и да обменят знания и идеи.