С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ПУ – Филиал „Любен Каравелов” – град Кърджали уведомява всички студенти и преподаватели,

че откриването на академичната 2017/2018 година е на
11 септември 2017 година от 11.00 часа в Актовата залa.