С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ПУ – Филиал „Любен Каравелов” – град Кърджали уведомява всички студенти и преподаватели, че откриването на академичната 2018/2019 година
е на 10 септември 2018 година от 11.00 часа в Актовата залa.